De Leeuw van Juda, de Weg de Waarheid en het Leven - Actie 2019 - Ondersteun Logos Instituut

Beste lezer,

In 2020 wisten steeds meer mensen Logos Instituut te vinden. Helaas is ook de verwarring en tegenstand toegenomen. Bijvoorbeeld door dominees en theologen die leren dat evolutietheorie over miljarden jaren Gods scheppingsmethode is. Dit staat lijnrecht tegenover de geschiedenis in Genesis en de rest van de Bijbel. Christenen raken in verwarring door wat er van de kansel gezegd wordt, de inhoud van (kinder)boeken of door niet-Bijbelgetrouwe lessen in het onderwijs. Hoe weten christenen, jong en oud, nog wat ze wel en niet moeten geloven?

Logos Instituut geeft heldere antwoorden op grote vragen over Bijbel, geloof en wetenschap. Wij ondersteunen mensen die vragen hebben of die in verwarring zijn geraakt. We merken dagelijks dat er onder ouders, scholen en kerken een grote behoeft e is aan ondersteuning. Bijvoorbeeld door spreekbeurten, gastlessen, onderwijsmateriaal en artikelen. Ons werk willen we graag uitbreiden om nog beter het heldere Bijbelse geluid te laten horen. Door meer mensen te helpen met nieuwe activiteiten, zoals een nieuwe website en artikelen, twee nieuwe medewerkers en een eigen blad. Daar zijn structurele financiële middelen voor nodig.

Mogen we op uw steun rekenen? Met uw bijdrage van 5 euro of meer per maand kunnen we nog meer mensen bereiken. U ontvangt als dank één van de onderstaande dvd’s of boeken naar keuze thuisgestuurd. Vul de bijgevoegde antwoordkaart direct in en stuur deze per post of e-mail terug. Online meedoen kan ook, ga naar www. old.logos.nl/actie. Meedoen kan t/m 31 december. Bedankt voor uw steun!

Bent u al donateur maar wilt u uw gift verhogen met 5 euro of meer per maand? Dan ontvangt u hetzelfde dankgeschenk. U ontvangt dan net als nieuwe donateurs als dank een dvd of boek naar keuze. Uw bijdrage verhogen kan op dezelfde wijze als hiervoor genoemd door de antwoordkaart in te vullen en terug te sturen of naar www.old.logos.nl/actie te gaan.

Hartelijk dank voor uw steun en Gods zegen toegewenst,

Met vriendelijke groet,

Jan van Meerten

medewerker Logos Instituut

MACHTIGINGSFORMULIER

  Ja, IK STEUN LOGOS INSTITUUT MET EEN BIJDRAGE VAN:

  Euro  Graag ontvang ik maximaal vier keer per jaar Bijbelvast per post

  Als dank ontvang ik graag:


  Vul het formulier hierboven in, of download hier het actieformulier en stuur dat in een gefrankeerde envelop naar:

  Logos Instituut
  Ambachtstraat 3B
  3732CN De Bilt